نوروز 96

نماینده چین رکورد وزنه برداری را شکست

مدال طلا وزن 56 کیلوگرم وزنه برداری مردان در ریو 2016 به چین رسید.کینگ کوان لانگ، ورزشکار چینی با شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا دسته 56 کیلوگرم وزنه برداری دست پیدا کرد.

در مسابقات وزنه برداری دسته 56 کیلو مردان کینگ کوان لانگ با مهار وزنه 137 در یک ضرب و 170 در دو ضرب با مجموع 307 کیلو ضمن شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا این رشته رسید.

چول اوم یون از کره شمالی نیز با 134 در یک ضرب و 169 در دو ضرب و با مجموع 303 کیلوگرم به مدال نقره رسید تا نخستین مدال کره شمالی نیز به دست بیاید.

همچنین سینفت کروآیتونگ از تایلند نیز با مهار وزنه 132 در یک ضرب و 157 در دو ضرب توانست با مجموع 289 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کند.

منبع :