نماینده چین رکورد وزنه برداری را شکست

مدال طلا وزن 56 کیلوگرم وزنه برداری مردان در ریو 2016 به چین رسید.

کینگ کوان لانگ، ورزشکار چینی با شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا دسته 56 کیلوگرم وزنه برداری دست پیدا کرد.

در مسابقات وزنه برداری دسته 56 کیلو مردان کینگ کوان لانگ با مهار وزنه 137 در یک ضرب و 170 در دو ضرب با مجموع 307 کیلو ضمن شکستن رکورد جهان و المپیک به مدال طلا این رشته رسید.

چول اوم یون از کره شمالی نیز با 134 در یک ضرب و 169 در دو ضرب و با مجموع 303 کیلوگرم به مدال نقره رسید تا نخستین مدال کره شمالی نیز به دست بیاید.

همچنین سینفت کروآیتونگ از تایلند نیز با مهار وزنه 132 در یک ضرب و 157 در دو ضرب توانست با مجموع 289 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کند.

منبع :

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی