حمیدرضا عابدین : اهمیت پاسخ به سؤالات تشریحی دبستان

در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون سؤالات تشریحی در ابتدای سوالات تستی مطرح می‌شود.در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون سؤالات تشریحی در ابتدای سوالات تستی مطرح می‌شود.
 علاوه بر پاسخبرگ تستی پاسخبرگ تشریحی نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. زمان درنظرگرفته شده  برای پاسخ دادن به سوالات تشریحی جدا از آزمون تستی می باشد.

محاسبه‌ی نمره‌ی بخش تشریحی در کارنامه، نیز جدا از تراز داوطلب در قسمت تستی است و هیچ گونه تأثیری در کم‌تر یا زیادتر شدن تراز آزمون تستی دانش‌آموز ندارد.

باید گفت به همان اندازه که کسب مهارت در تست‌زنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تمرین و کسب مهارت لازم در سؤالات تشریحی هم مهم است. دانش‌آموزی که نتواند به سؤالات تشریحی پاسخ دهد نخواهد توانست به قسمت سؤالات تستی آن درس هم پاسخ دهد و درصد بالایی کسب کند و این نشان می‌دهد که دانش‌آموز، مبحث مورد نظر در آن درس را به طور کامل فرا نگرفته است و به اصطلاح یادگیری‌اش ناقص بوده است و ممکن است نتواند در مدرسه هم نمره‌ی کامل سؤالات را در آن مبحث از آن خود کند؛ بنابراین دانش‌آموز از این طریق می‌آموزد که برای این‌که بتواند در تست‌زنی موفق شود باید ابتدا درس‌ها را به صورت تشریحی فرا بگیرد و به حل تمرینات مختلف بپردازد و پس از تسلط کامل به سراغ حل تست برود

در آزمون‌ها پاسخ به سؤالات تشریحی را نادیده نگیرید و با پاسخ دادن به آن‌ها نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و یادگیری خود را کامل کنید.

حمیدرضا عابدین