همکاری یک ماهه رتبه‌های برتر تهران با گروه‌های علمی کانون

امسال بلافاصله بعد از برگزاری کنکور 95 از دانش‌آموزان برتر تهرانی دعوت شد که با گروه علمی کانون ( گروه آزمون و کتاب‌های کانون ) همکاری کنند. امسال بلافاصله بعد از برگزاری کنکور 95 از دانش‌آموزان برتر تهرانی دعوت شد که با گروه های علمی کانون ( گروه آزمون و کتاب های کانون ) همکاری کنند.


35 نفر از برترها از روز یکشنبه 27 تیرماه در واحد تولید آزمون و تولید کتاب‌های کانون مشغول به کار شدند.


روز یکشنبه 17 مرداد ماه مراسمی به مناسبت اولین ماه همکاری این رتبه های برتر در ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.


شایان ذکر است که از اول مهرماه رتبه‌های برتر کنکور در شهرستان‌ها نیز به این جمع می‌پیوندند.


همکاری یک ماهه رتبه‌های برتر تهران با گروه‌های علمی کانون

دانش‌آموزان برتر پسر


همکاری یک ماهه رتبه‌های برتر تهران با گروه‌های علمی کانون


دانش آموزان برتر دختر