تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

یکشنبه 17 مرداد 95 ، مراسمی به جهت تجلیل از همکارانی که در ایام کنکور 95 در زمینه ارسال کلیدهای پیشنهادی ، تحلیل کنکور و پاسخ تشریحی در سایت و کتاب‌های کانون فعال بودند ، برگزار شد.یکشنبه 17 مرداد 95 ، مراسمی به جهت تجلیل از همکارانی که در ایام کنکور 95 در زمینه ارسال کلیدهای پیشنهادی ، تحلیل کنکور و پاسخ تشریحی در سایت و کتاب های کانون فعال بودند ، برگزار شد.


تصاویر این گروه ها را در ادامه مشاهده خواهید کرد . 


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه آزمون تجربی


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه آزمون انسانی


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه آزمون هنر


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه سایت کانون KANOON.IR


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه آزمون ریاضی


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه آزمون دروس عمومی


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه حروف چین های کانون


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

گروه مستندسازی آزمون ها


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

برخی از مولفان کتاب ها : سیدعلی میرنوری، غلامرضا محبی،  جعفر مفتاح و حمید زرین کفش


تجلیل از همکاران فعال کانون در ایام کنکور 95

مدیران گروه های آزمون و همکاران ستادی