قلمی که جوهر آن مدار الکتریکی می‌سازد

محققین ژاپنی قلمی را تولید کرده اند که جوهر آن، مدار الکتریکی بر روی صفحات ایجاد می‌کند.به گزارش خبرگزاری مهر، محققین ژاپنی قلم را ساخته اند که جوهر آن خاصیت برقراری رسانا و ایجاد مدار الکتریکی دارد. در واقع به محض اینکه جوهر این قلم خشک می شود، خواص رسانایی آن پدیدار می شود.

منبع :