دانش آموز قمی درمسابقات دوومیدانی اول شد

دانش آموز قمی درمسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان پسر متوسطه اول سراسر کشور موفق به کسب مقام اول شد.

دانش آموز قمی درمسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان پسر متوسطه اول سراسر کشور موفق به کسب مقام اول شد.

به گزارش سرویس آموزش و پرورش پانا، دانش آموز قمی در 110 متر با مانع درمسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان پسر متوسطه اول سراسر کشور موفق به کسب مقام اول شد.

  بر اساس این گزارش؛ دراین رشته از مسابقات "علی سلامتیان " از استان قم با رکود14ثانیه و 41صدم ثانیه، "حسین اسدی " با 15ثانیه و 6صدم ثانیه از استان یزد و "محمد حسین رفیعی" با 15ثانیه و53صدم ثانیه از شهر تهران به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.     مسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان پسر متوسطه اول سراسر کشور در چهار محال بختیاری در حال برگزاری است.

منبع :