رباتی مثل مار که به شکل تانک حرکت می‌کند

آنا نوشت: مهندسان آلمانی رباتی را ابداع کرده‌اند که به شکل یک حلقه است و مانند تانک حرکت می‌کند.

آنا نوشت: مهندسان آلمانی رباتی را ابداع کرده‌اند که به شکل یک حلقه است و مانند تانک حرکت می کند.

«اوروبروس» (Ouroboros) نمادی از یک مار بزرگ پیچ‌خورده در مصر باستان است که به شکل دایره درمی‌آید و دم خود را می‌خورد. چهار دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علوم کاربردی بیلفلد آلمان به تازگی نوعی ربات به نام اوروبروس ساخته‌اند که نوعی ربات است که به صورت دایره‌ای تغییر شکل می‌دهد.
ربات اوروبروس که بی‌شباهت به زنجیر پهن و بزرگ دوچرخه نیست، از 12 بخش مرتبط ساخته شده که هر کدام از یک موتور و حسگر فشار تشکیل شده است. این ربات روی سطح صاف به سادگی مانند چرخ حرکت می‌کند.

رباتی مثل مار که به شکل تانک حرکت می‌کند

زمانی که حسگرهای تعبیه‌شده در آن وجود مانعی را بر سر راه ربات تشخیص دهد، روی سطح پخش می‌شود تا بتوانند مانند یک خودروی یدک‌کش از مانع عبور کند.
تنها کاری که این ربات به رغم چرخیدن قادر به انجام نیست، حرکت دوی یک خط مستقیم است. این مساله را نیز می‌توان با نمونه‌های بعدی ربات‌های ساخته‌شده تغییر داد. احتمالاتی که در اینجا مطرح می‌شود، استفاده از دو حلقه متصل به هم از طریق یک محور مرکزی، استفاده از مفاصل چرخشی با حرکت آزاد بین ارتباط ها یا اتصال دو حلقه به هم تا محورهای آن از هم عبور کنند.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی