تحلیل آزمون 15 مرداد سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 15 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود...دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 15 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 15 مرداد سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی سختی آزمون منطبق با مصوب است، فقط در تراز 7000 یک واحد سخت تر از مصوب می باشد.

  • در درس شیمی، دانش آموزان تراز 4750 آزمون ساده تری را نسبت به مصوب و دانش آموزان 7000 آزمون سخت تری (به اندازه یک واحد) نسبت به مصوب تجربه کرده اند.

  • در درس ریاضی، آزمون منطبق با مصوب می باشد و در تراز 5500 و 6250 دانش آموزان آزمون ساده تری را تجربه کرده اند.

  • در درس فیزیک، دانش آموزان آزمون سخت تری را نسبت به مصوب (به اندازه یک واحد) تجربه کرده اند.

لازم به ذکر است که مصوب های در نظر گرفته شده نسبت به میانگین کنکورهای سراسری ساده تر است. اگر بخواهیم سختی آزمون ها را با کنکورهای سراسری مقایسه کنیم، دانش آموزان آزمون ساده ای را تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی