بازدید رئیس دانشکده پرستاری کوفه از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رئیس دانشکده پرستاری کوفه و همراهان از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران بازدید کردند.

رئیس دانشکده پرستاری کوفه و همراهان از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مذاکرات میان رئیس دانشکده پرستاری کوفه و ریاست دانشگاه، معاون بین الملل و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، این هیات عراقی از دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کردند.

در این بازدید امکانات بخشهای مختلف دانشکده شامل اتاقهای دانشجویان دکتری، کتابخانه، سایتهای کامپیوتر، کلاسها و سالن آمفی تاتر معرفی و به سوالات بازدید کنندگان پاسخ داده شد.

در پایان این بازدید از سوی دانشکده پرستاری و مامایی هدایایی به رسم یادبود به دکتر رجیها الکسار و دکتر زینب المبارک اهدا شد.

منبع :