دومین رکوردشکنی شناگران در روز نخست المپیک

رکورد شنای 4 در 100 متر زنان المپیک شکسته شد.رکورد شنای 4 در 100 متر زنان المپیک شکسته شد.

به گزارش ایسنا، در رقابت های شنای زنان و در اولین روز المپیک 2016 ریو شناگران استرالیایی موفق شد رکورد المپیک را به نام خود ثبت کند.
در رقابت های شنای 4 در 100 متر المپیک تیم ملی استرالیا در مرحله مقدماتی رکورد 2:32.39 رابرجای گذاشت و رکورددار المپیک در این ماده شد.
دو خواهر به نام های برونته کمپل و کت کمپل و دو شناگر دیگر بریتنی و ویلسون در تیم ملی استرالیا حضور داشتند.

منبع :