به شهر ما بیایید - سفرنامه به سمنان

اگر قصد زیارت شاه ایران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را کردید و در میان راه از شهرستان سمنان گذری کردید، بد نیست حداقل یک روز در شهر ما بمانید.اگر قصد زیارت شاه ایران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را کردید و در میان راه از شهرستان سمنان گذری کردید، بد نیست حداقل یک روز در شهر ما بمانید.

البته کمی قبل از سمنان حتماً توقفی در کاروانسرای شاه‌عباسی شهر لاسجرد داشته باشید. حال که به شهرستان سمنان رسیدید ابتدا به سراغ دروازه‌ی ارگ بروید؛ درست همان‌جایی که سال‌های قبل مرز شهر را تعیین می‌کرده است.

به شهر مابیایید


به شهر مابیایید


قبل‌ازظهر کمی به بازدید مکان‌های مذهبی سمنان بپردازید. حتماً تکیه‌ی ناسار و مقبره‌ی پیرنجم‌الدّین را از نزدیک ببینید.

اگر کمی وقت داشتید حتماً سری هم به موزه‌ی سکه و بازار مرده‌ها بزنید.

نماز ظهر را در مسجد باشکوه جامع سمنان ادا کنید.

بهترین انتخاب برای بعدازظهر حمام پهنه و بازار بزرگ سمنان است.

به شهر مابیایید