به شهر ما بیایید - طبیعت سردشت، قطره‌ای از بهشت

برگ‌های تازه بازشده با خورشید تازه از سفر برگشته، خیلی گرم گرفته‌اند. جنگل‌های سردشت مهربان‌تر از این حرف‌هاست! جامه‌ای سبز به تن دارد و دوربینم عکسی را از آن‌چه دیده‌ام به من هدیه می‌دهد.آرام نگاه می‌کنم. ابرها یکی پس از دیگری اشک‌های‌شان ریختند و به دل صاف و هنوز آبیِ سردشت اجازه ظهور می‌دهند. نوری زیبا با ملامت از لابه‌لای ابرها شروع به نوازش برگ‌های نورسیده می‌کنند. خروسی با دم بلند و سیاه و سبز، تاجی قرمز و پرهای پُرپُشت سرخ‌رنگ از زیر تریلی و تراکتور بیرون می‌آید. روی تپه‌ی خاکی کنارش با غیرتی خاص مستقر می‌شود. قلمرو خود را نگاهی می‌اندازد و بال‌های بلندش را محکم به هم می‌زند. سپس با صدایی زیبا و بلند گوشم را می‌نوازد.

به شهر ما بیایید


برگ‌های تازه بازشده با خورشید تازه از سفر برگشته، خیلی گرم گرفته‌اند. جنگل‌های سردشت مهربان‌تر از این حرف‌هاست! جامه‌ای سبز به تن دارد و دوربینم عکسی را از آن‌چه دیده‌ام به من هدیه می‌دهد.

سردشتم، بهشتم هست و خواهد بود.

به شهر ما بیایید