11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (7)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


محمد فاضلی، رتبه‌ی 1 تأسیسات از مازندران

من تمام کتاب‌های عمومی کانون را تهیه کردم. از کتاب جامع هم برای درس‌های اختصاصی استفاده کردم. بهترین کتاب به نظرم کتاب زرد عمومی و اختصاصی بود که در دوران جمع‌بندی خیلی مفید بود. تست‌های کتاب‌های کار شباهت زیادی به سؤالات کنکور داشت و در کنکور تصور می‌کردم در آزمون کانون شرکت کرده‌ام.