11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (6)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


فاطمه مقدس، رتبه‌ی 1 نقاشی از مشهد

من از کتاب‌های قهوه‌ای استفاده می‌کردم و کتاب‌های خیلی خوبی بودند. ابتدا هر درس را از کتاب درسی می‌خواندم و بعد از 7 ساعت، تست آن را کار می‌کردم و جایی که اشکال داشتم دور آن خط می‌کشیدم تا دوباره آن را تکرار کنم. از کتاب جامع اختصاصی هم استفاده کردم و خلاصه‌هایش خیلی عالی بود و آخر هر درس تست داشت.