11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (5)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


احمد باجلان،‌ رتبه‌ی 1 ساخت و تولید از قزوین

من اکثر کتاب‌های کانون را تهیه کرده بودم. برای درس‌های اختصاصی از کتاب جامع هنرستان استفاده می‌کردم. کتاب‌های قهوه‌ای و آبی کانون از بقیه‌ جامع‌تر بود و تست‌های طبقه‌بندی‌شده داشت. برای دوره‌ی جمع‌بندی هم از کتاب‌های زرد اختصاصی و عمومی استفاده کردم و باعث شد با تیپ سؤالات کنکور آشنا شوم.