11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (4)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


امیرحسین سلطانی، رتبه‌ی 1 نقشه‌کشی عمومی

من حدود 14 کتاب که اغلب عمومی بودند از کتاب‌های کانون تهیه کردم. از کتاب جامع، کتاب شیمی، زرد اختصاصی و عمومی خیلی استفاده کردم و این دو کتاب در دوران جمع‌بندی خیلی به من کمک کرد.


عماد ایزدی، رتبه‌ی 1 نقشه‌برداری از شهرضا

من حدود 12 کتاب عمومی از کتاب‌های کانون تهیه کردم. من با توصیه‌ی پشتیبان‌ خود از کتاب‌های آبی نیز استفاده کردم. از کتاب زرد عمومی و اختصاصی هم برای دوران شبیه‌سازی کنکور استفاده کردم.