11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (3)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


زهرا بابک، رتبه‌ی 1 نقشه‌کشی معماری از تهران

من هم اول از کتاب‌های درسی استفاده می‌کردم اما برای آمادگی در آزمون‌ها کتاب‌های قهوه‌ای را تهیه کرده بودم. در دوران جمع‌بندی هم از کتاب‌های زرد اختصاصی و عمومی استفاده کردم و به نظرم جزء بهترین کتاب‌های کانون هستند.


هانیه صالحی، رتبه‌ی 1 کامپیوتر از قم

من تمام کتاب‌های قهوه‌ای اختصاصی را غیر از سیستم‌عامل تهیه کرده بودم و همه‌ی آن‌ها برایم مفید بودند. کتاب‌های قهوه‌ای عمومی را هم تهیه کردم. کتاب فیزیک عالی بود و من تمام تست‌های آن را تمرین کردم. سی‌دی‌های آن‌ها را هم کار می‌کردم.