11 رتبه‌ی یک هنرستان از کتاب‌های خود می‌گویند (1)

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم.

به سراغ 11 رتبه‌ی یک کنکور هنرستان در سال 1394 رفتیم و از آن‌ها درباره‌ی منابع مطالعاتی‌شان سؤال کردیم. می‌دانیم که اولین گام برنامه‌ریزی انتخاب کتاب است و هر چه‌قدر منابع خود را بهتر انتخاب می‌کنیم، می‌توانیم موفقیت را به خود نزدیک‌تر کنیم؛ دقیقاً کاری که این رتبه‌های یک انجام دادند. نگاهی به کتاب‌های رتبه‌های یک کنکور می‌تواند راهگشایی برای ما باشد تا نگاهی بر منابع مطالعاتی خود داشته باشیم.


مهدیار بزرگر، رتبه‌ی 1 الکترونیک از تهران

وقتی در آزمون‌ها شرکت کردم حدود 10 جلد از کتاب‌های کانون را تهیه کردم که اغلب عمومی بود. من در درس‌های عمومی اول درس‌ها را از کتاب درسی می‌خواندم و بعد برای آزمون و جمع‌بندی از کتاب‌های کانون استفاده می‌کردم. کتاب شیمی، فیزیک، ریاضی 1 و 2  کتاب‌های خوبی بود. در دوران نوروز کتاب نوروز را داشتم و باعث شد مطالب 6 ماه قبل را برای درس‌های ریاضی، فیزیک و عربی دوره کنم و از درس‌ها فاصله نگیرم. برای دوران جمع‌بندی از کتاب زرد اختصاصی و عمومی استفاده کردم و عالی بود و باعث شد با سؤالات کنکورهای 10 سال اخیر آشنا شوم.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی