تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (11)

در هفته 2 روز را به درس‌های سال چهارم و بقیه‌ی هفته را به مباحث پایه اختصاص می‌دادم.

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (11)

مهران نعمتی‌زاده، رتبه‌ی 4 تجربی کشور در سال 94

می‌توان درس‌هایی را که فرّار نیستند در تابستان جمع‌بندی کرد؛ در این صورت دانش‌آموز می‌تواند در طول سال تحصیلی با مرور نکات و خلاصه‌هایی که در فصل تابستان جمع کرده است از آن مباحث اطمینان داشته باشد. هم‌چنین تابستان فرصت مناسبی برای خلاصه‌نویسی و جمع‌بندی فرمول‌هاست. عربی و فیزیک درس‌هایی بودند که به طور کامل جمع‌بندی کردم.


معین علا، رتبه‌ی 8 تجربی کشور در سال 94

سه روز بعد از امتحان نهایی سال سوم و قبل از اولین آزمون کانون، کل مباحث سال دوم و سوم را مرور کردم. در هفته 2 روز را به درس‌های سال چهارم و بقیه‌ی هفته را به مباحث پایه اختصاص می‌دادم. اگر به مدرسه می‌رفتم 6 ساعت در روز و اگر نمی‌رفتم 14 ساعت مطالعه می‌کردم. این برنامه از مهرماه برعکس شد؛ یعنی بیش‌تر وقتم را به درس‌های سال چهارم اختصاص دادم.