نوروز 96

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (10)

من شوق زیادی برای سال چهارم داشتم؛ بنابراین بعد از آخرین امتحان نهایی تصمیم گرفتم برای کنکور بخوانم و تست زدن را شروع کنم.ریحانه سردارزهی، رتبه‌ی 30 انسانی کشور در سال 94

من شوق زیادی برای سال چهارم داشتم؛ بنابراین بعد از آخرین امتحان نهایی تصمیم گرفتم برای کنکور بخوانم و تست زدن را شروع کنم. درس عربی برایم دغدغه بود و به عنوان اولین درس برای کنکور برایش برنامه‌ریزی کردم. در تابستان تست‌زنی برایم مهم شد و چون مطالب سال سوم را به یاد داشتم با تست زدن سؤالات کنکورهای سال قبل آن‌ها را مرور کردم. اما برای سال دوم کتاب‌ها را خواندم و مرور کردم.

تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی