تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (9)

سعی می‌کردم به هر دو بخش نگاه به آینده و نگاه به گذشته در تابستان توجه کنم.

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (9)

کیانا تدبیر، رتبه‌ی 2 تجربی کشور در سال 94

سعی می‌کردم به هر دو بخش نگاه به آینده و نگاه به گذشته در تابستان توجه کنم. برای نگاه به آینده به درس‌های شیمی و فیزیک جواب می‌دادم؛ چون می‌خواستم آن‌ها را همگام با برنامه‌ی مدرسه خوب بخوانم و مشکلاتم را برطرف کنم. از طرفی به نگاه به گذشته هم توجه می‌کردم؛ چون می‌دانستم برای زوج‌درس‌های نیم‌سال دوم وقت کم‌تری خواهم داشت و می‌خواستم خیالم از بابت درس‌های سال سوم راحت شود.