تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (8)

متناسب با اهمیت و سختی درس‌ها برای آن‌ها زمان می‌گذاشتم. با شروع مطالعه در این فصل، سعی کردم قِلِقِ درس خواندن خود را پیدا کنم.

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (8)

سیدابوالفضل میررضی، رتبه‌ی 2 انسانی کشور در سال 94

متناسب با اهمیت و سختی درس‌ها برای آن‌ها زمان می‌گذاشتم. با شروع مطالعه در این فصل، سعی کردم قِلِقِ درس خواندن خود را پیدا کنم. آن‌چه در درجه‌ی اول مهم است، پیوستگی در مطالعه است، نه میزان آن. به طور مثال نباید یک روز 8 ساعت مطالعه کرد و روز دیگر اصلاً مطالعه نکرد.


وحید بالازاده، رتبه‌ی 3 ریاضی کشور در سال 94

چون می‌خواستم پایه‌ام را قوی کنم، همگام با درس‌های مدرسه درس‌های پیش‌دانشگاهی را هم پیش می‌بردم و تمرینات دیفرانسیل را حل می‌کردم. تابستان، هفته‌ای 40 ساعت مطالعه داشتم. از اواخر تابستان، شروع به تکمیل کتاب خودآموزی کردم که این نوشتن باعث شد نکات و اشتباهات را فراموش نکنم.