تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (7)

اولویتم بر مباحث نگاه به آینده بود، البته در بعضی آزمون‌ها به نگاه به گذشته نیز می‌پرداختم.

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (7)

محمد سلطانی، رتبه‌ی 10 انسانی کشور در سال 94

اولویتم بر مباحث نگاه به آینده بود، البته در بعضی آزمون‌ها به نگاه به گذشته نیز می‌پرداختم. در تابستان حدود 7 الی 9 ساعت درس می‌خواندم و بیش‌تر سعی کردم به تقویت درس‌های ادبیات و عربی بپردازم و در تابستان به یک تسلط نسبی در این درس‌ها برسم تا در طول سال دچار مشکل نشوم. همان طور که می‌دانید این دو درس برای دانش‌آموزان رشته‌ی انسانی بسیار سرنوشت‌ساز هستند. در درس ریاضی مقداری ضعف داشتم که سعی کردم در تابستان آن را برطرف کنم.