تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (5)

در تابستان مباحث هر سه پایه را مطالعه کردم به جز ریاضی پیش‌دانشگاهی و فقط برای درس شیمی کلاس رفتم.کیارش زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور در سال 94

در تابستان مباحث هر سه پایه را مطالعه کردم به جز ریاضی پیش‌دانشگاهی و فقط برای درس شیمی کلاس رفتم. از بین درس‌های عمومی، درس عربی و از بین درس‌های اختصاصی، فیزیک و شیمی پیش‌دانشگاهی را مطالعه کردم. هم‌چنین شیمی پایه را به طور کامل مطالعه کردم و تست زدم. اول تابستان پارسال مصادف شده بود با ماه رمضان. من در این ماه مطالعه را به بعد از افطار موکول کردم. کتاب‌های کانون مخصوصاً کتاب آبی در درس زیست‌شناسی برایم مفید بود و از روی آن تست می‌زدم. به نظرم عربی درسی است که بهتر است در تابستان جمع‌بندی شود.