تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (3)

تابستان سال گذشته همه‌ی درس‌ها را به جز تاریخ و جغرافیا و تاریخ‌ادبیات مطالعه کردم؛ زیرا حفظی بودند.صدف وفا، رتبه‌ی 8 انسانی کشور در سال 94

تابستان سال گذشته همه‌ی درس‌ها را به جز تاریخ و جغرافیا و تاریخ‌ادبیات مطالعه کردم؛ زیرا حفظی بودند. خصوصاً در تابستان تمرکزم روی درس‌های عمومی بیش‌تر بود و این موضوع خیلی کمکم کرد. درس‌های پیش 1 را با مدرسه پیش می‌رفتم. بیش‌تر وقتم را روی سال دوم گذاشتم؛ چون سال سوم نهایی بود و به ‌طور کامل مطالعه داشتم. درس دین و زندگی 2 (سال دوم دبیرستان) را خواندم؛ چون آن طور که باید مطالعه نکرده بودم. اشتباهم این بود که برای درس ریاضی در تابستان آن‌گونه که نیاز بود وقت نگذاشتم ولی بعد توانستم جبران کنم.