کنکور 98

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (2)

من آزمون‌های مقطع پیش‌دانشگاهی کانون را از تابستان شروع کردم و با پیوستگی کامل و بدون غیبت تا پایان آزمون‌های جامع کانون پیش رفتم.

تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (2)

مهدی لطافتی، رتبه‌ی 4 ریاضی کشور در سال 94

من آزمون‌های مقطع پیش‌دانشگاهی کانون را از تابستان شروع کردم و با پیوستگی کامل و بدون غیبت تا پایان آزمون‌های جامع کانون پیش رفتم. من به درس‌های نگاه به آینده و پیش‌دانشگاهی اولویت دادم و درس‌های پیش 1 را در تابستان مطالعه کردم. در آزمون‌ها هم بین زوج‌درس‌های انتخابی درس‌های پایه و پیش، درس پیش‌دانشگاهی را انتخاب ‌کردم و به سؤالات آن درس پاسخ می‌دادم. تابستان 4 الی 5 روز در هفته به مدرسه می‌رفتم؛ بنابراین به طور میانگین در روز 5 الی 6 ساعت مطالعه داشتم و بیش‌تر زمان به خواندن درس‌های اختصاصی، سپری می‌شد. در روزهای تعطیل ساعات مطالعه‌ام به 12 ساعت هم می‌رسید. به جز درس‌های پیش 1، درس‌های سال سوم را هم مطالعه می‌کردم. مباحث سال دوم را در نیم‌سال دوم مرور کردم؛ چون درس‌های سال دوم را به وقت خودش خیلی خوب کار کرده بودم. در دو درس زبان انگلیسی و املای ادبیات ضعف داشتم که توانستم با مطالعه و تلاش، مشکلم را در این دو درس برطرف کنم. من به درس‌های اختصاصی نسبت به درس‌های عمومی زمان بیش‌تری اختصاص می‌دادم. این زمان را برای درس‌های اختصاصی به ترتیب برای درس‌های ریاضی، فیزیک و سپس شیمی اختصاص دادم.