تأثیر شگفت‌انگیز تابستان برای رتبه‌های برتر کنکور (1)

8 سال عضو کانون بودم که در اکثر این سال‌ها در آزمون‌های تابستان هم شرکت می‌کردم.

احسان باقری، رتبه‌ی 8 ریاضی منطقه‌ی 3 در سال 94

8 سال عضو کانون بودم که در اکثر این سال‌ها در آزمون‌های تابستان هم شرکت می‌کردم. چون در تابستان فراغت بیش‌تری داشتم، احساس می‌کردم به یک برنامه نیازمندم تا مرا ملزم به مطالعه کند و بتوانم زمان را مدیریت کنم. پیشروی با برنامه‌ی تابستان در سال چهارم باعث شد دید واقع‌بینانه‌ای از خودم در مورد درس‌های هر سه پایه پیدا کنم. اگر در این آزمون‌ها شرکت نمی‌کردم سه ماه اول سال تحصیلی را برای به دست آوردن این شناخت از دست می‌دادم.