سنجش پیشرفت با دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی معیاری برای سنجش عملکرد شماست اما مهم‌تر از به‌کارگیری این ابزار، نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از این دفتر است.دفتر برنامه‌ریزی معیاری برای سنجش عملکرد‌ شماست اما مهم‌تر از به‌کارگیری این ابزار، نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از این دفتر است. شما باید بتوانید میزان پیشرفت خود را در طول یک هفته نسبت به هفته‌ی قبل تخمین بزنید.

از تأثیرات مهم و مفید این دفتر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد انگیزه و اشتیاق برای مطالعه‌ی هر چه بهتر

افزایش ساعات مطالعه و هماهنگی بین ساعات مطالعه‌ی تمام درس‌ها

استفاده‌ی بهینه از زمان

تلاش بیش‌تر دانش‌آموز برای استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی و رقابت با خود

ایجاد روحیه‌ی اعتمادبه‌نفس و خودباوری

جلوگیری از خروج دانش‌آموز از مسیر صحیح مطالعه و برنامه‌ریزی

کشف نقاط قوت و ضعف کار