سخت‌کوشی را در تابستان تمرین کنید

تابستان فرصت خوبی برای پیش‌خوانی و تمرکز در بخش نگاه به آینده است.شروع مطالعه و یادگیری از تابستان، توجه به درس‌های سال آینده و پیش‌خوانی آن‌ها، تقویت نقاط ضعف درس‌های سال گذشته برای یادگیری کاملشان، توجه به درس‌های عمومی، پیدا کردن روش‌های مطالعه‌ی هر درس و... همه و همه از جمله مواردی هستند که نیاز به تمرکز و توجه بیش‌تری دارند که تابستان تحقق این موارد را ممکن می‌کند.

تابستان فرصت خوبی برای پیش‌خوانی و تمرکز در بخش نگاه به آینده است؛ زیرا نگاه به آینده ذهن شما را به چالش کشیده و علاقه‌مندی شما را برای یادگیری مطالب بیش‌تر می‌کند. هم‌چنین این فصل فرصت خوبی برای عمیق کردن و تثبیت دانشی است که سال گذشته به دست آورده‌اید.

این مطالعه اگر با برنامه‌ریزی همراه باشد بسیار مؤثرتر خواهد بود. فقط کافی است هر دو هفته یک‌بار با ارزیابی عملکرد درسی خود به کمک آزمون‌های برنامه‌ای کانون، خود واقعی‌تان را واضح و شفاف ببینید و درک کنید.  بر این باور باشید که امکان پیشرفت همیشه و در همه جا وجود دارد.