راز خلاقیت

در ذهنتان راهروی مدرسه‌ای را مرور کنید. در حال قدم زدن در این راهرو هستید.

در ذهنتان راهروی مدرسه‌ای را مرور کنید. در حال قدم زدن در این راهرو هستید. از سر کنجکاوی نگاهی از سردر شیشه‌ای به داخل دو کلاس می‌کنید. در کلاس اول چند کودک روی دفترهای‌شان قوز کرده‌اند. سکوت محض و معلمی که همه‌ی حواسش به کتاب است. در کلاس دیگر همه چیز متفاوت است. بچه‌ها با نشاط و سرشار از انرژی هستند اما اثری از شلوغی و هیاهو نیست. معلمِ فعال کلاس در حال تدریس ریاضی است اما چرا خبری از آن بی‌علاقگی ذاتی بچه‌ها به ریاضی نیست؟

به دنیای جذاب خلاقیت خوش آمدید. دو صحنه‌ی فرضی فوق برای همه‌ی ما آشناست. آن‌چه این تفاوت را شکل می‌دهد خلاقیت و همه‌ی اتفاقات خوبی است که به دنبال بهره گرفتن از خلاقیت به وجود می‌آید. تفاوت کلاسِ پویا و کلاس معمولی، از نوع فعالیت‌های معلم سرچشمه می‌گیرد و برای آشنایی هر چه بیش‌تر با این عامل موفقیت باید رد پای خلاقیت را دنبال کنیم. مهارتی که یکی از کلیدی‌ترین عوامل در موفقیت یک مجموعه‌‌ی تحصیلی است. شاید کلمه‌ی خلاقیت سریع ذهن شما را به سمت هنر ببرد و این‌که خلاقیت به معنی بهره جستن از انواع هنرهاست؛ اما واقعیت این است که هنر و هنرمند بودن زیرمجموعه‌‌ای از خلاقیت است. هنرمند‌ها با بهره‌گیری از خلاقیت ایده‌های‌شان را به شکل‌های گوناگون ثبت می‌کنند.