اهمیت دوران تابستان برای کشف روش‌ها

روش درس خواندن و استفاده از منابع متعدد نسخه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد و به تعداد همه‌ی دانش‌آموزان روش‌های متفاوت وجود دارد.موفقیت در درس خواندن علاوه بر این‌که به تلاش و پشتکار کافی نیاز دارد، راه و روش مناسب خود را می‌طلبد و همین‌ طور استفاده از منابع استاندارد و مناسبی که بیش‌ترین بازده را برای فرد دارد.

روش درس خواندن و استفاده از منابع متعدد نسخه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد و به تعداد همه‌ی دانش‌آموزان روش‌های متفاوت وجود دارد.

هر شخص در تابستان فرصت آزمون و خطا دارد و با نتایجی که در پایان کار به دست می‌آورد به تحلیل و ارزیابی خود می‌پردازد تا بتواند روش‌های موفق خود را کشف کند و در صورت نیاز برخی از روش‌ها را اصلاح کند و حتی به‌کلی تغییر دهد تا در بازه‌ی 9 ماهه‌ی پیش رو بتواند بهره‌ی کافی را از مطالعه ببرد.