هر کتاب زمانی دارد

استفاده از کتاب‌ها درست مانند مراحل مطالعه، مقاطع تحصیلی و... ترتیب خاص خود را دارد.

استفاده از کتاب‌ها درست مانند مراحل مطالعه، مقاطع تحصیلی و... ترتیب خاص خود را دارد. در هر سطحی که باشید با کتاب مناسب همان سطح شروع ‌کنید. بعد از مدتی خواهید دید که پاسخ دادن به سؤالات آن کتاب برای‌تان راحت‌تر از روزهای قبل می‌شود.

وقتی به مرحله‌ای رسیدید که به‌راحتی به سؤالات یک کتاب پاسخ می‌دهید باید کتاب خود را تغییر داده و سطح بالاتری را انتخاب و امتحان کنید. درست مانند کتاب‌های سه‌سطحی که دانش‌آموز با یک کتاب برای پیشرفت و رسیدن به سه سطح ترازی مختلف می‌تواند از آن استفاده کند و درواقع هر سطح سکوی پرشی به سطح بالاتر است.

در مقاطع پایه اغلب دانش‌آموزان به استفاده از کتاب کار بسنده می‌کنند، در حالی که باید بعد از مدتی دانش‌آموز با کتاب‌های آبی، بنفش و... نیز آشنا شود تا در سطح بالاتری خود را محک بزند.

دو موضوع را به خاطر داشته باشید:

اول این‌که برای هر درس با توجه به توانایی حل تمرین خود کتاب مناسب آن را انتخاب کنید.

دوم هدف ما حل سؤالات یک کتاب خاص نیست؛ هدف ما برتر بودن است.