نگاه به آینده با پیش‌خوانی مطالب

شناخت ماهیت هر چیزی شما را به آن علاقه‌مند می‌کند. یکی از راه‌های یافتن ماهیت هر چیزی داشتن اطلاعات اولیه درباره‌ی آن است.

شناخت ماهیت هر چیزی شما را به آن علاقه‌مند می‌کند. یکی از راه‌های یافتن ماهیت هر چیزی داشتن اطلاعات اولیه درباره‌ی آن است. هر چه دانسته‌های ابتدایی شما در زمینه‌ی یک موضوع بیش‌تر باشد خودبه‌خود کشش بیش‌تری برای فراگیری آن خواهید داشت. علاقه‌ی بیش‌تر در مطالعه هم تمرکز و یادگیری بهتری را به دنبال دارد.

فصل تابستان بهترین فرصت برای پیش‌خوانی درس‌های سال آینده است تا بتوانید سال تحصیلی را با آمادگی بیش‌تری آغاز کنید؛ بنابراین سعی کنید از یک یا دو درس خود آشنایی مختصری داشته باشید. این مطالعه به صورت ساده باعث ایجاد علاقه و تفکر شما در مورد مطالب جدید خواهد شد.