ملاک اساسی در انتخاب رشته، ارجحیت است

در انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری، ترجیح شخصی اصلی‌ترین معیار است. باید رشته‌ها را به گونه‌ای بچینید که هر انتخاب را به تمام انتخاب‌های بعدی ترجیح دهید.

در انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری، ترجیح شخصی اصلی‌ترین معیار است. باید رشته‌ها را به گونه‌ای بچینید که هر انتخاب را به تمام انتخاب‌های بعدی ترجیح دهید.

چرا«ترجیح»؟

چرا واژه‌ی ترجیح را به کار می‌بریم و از واژه‌ی علاقه استفاده نمی‌کنیم؟

ترجیح معنای گسترده‌تری دارد و به جز علاقه شامل مواردی نظیر اشتغال، توانایی مالی خانواده، امکان سکونت در شهرستان مورد نظر، نظر اولیا و... می‌شود.

بهتر است از هم‌اکنون اولویت‌های خود را با دید کاملاً باز مشخص کنید و سعی در شناخت رشته‌های متفاوت داشته باشید و تنها به علاقه‌ی شخصی خود توجه نکنید.