خلاصه‌نویسی چه کمکی به شما می‌کند؟

اگر در زمان مطالعه‌ی درس‌ها، بعد از هر پاراگراف یا موضوع به نوشتن تصویری از مطالب که در ذهنتان نقش بسته اقدام کنید گام مهمی در یادگیری آن موضوع برداشته‌اید.

اگر در زمان مطالعه‌ی درس‌ها، بعد از هر پاراگراف یا موضوع به نوشتن تصویری از مطالب که در ذهنتان نقش بسته اقدام کنید گام مهمی در یادگیری آن موضوع برداشته‌اید.

از موارد مثبت خلاصه‌نویسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حجم مطالب برای مطالعه‌ی مجدد بسیار کم شده و سرعت عمل شما برای مرور کردن بیش‌تر خواهد شد.

جزوه‌ی به‌دست‌آمده در این روش مطابق با نوع بیان شما نوشته شده است؛ بنابراین برای‌تان بسیار قابل فهم‌‌تر خواهد بود.

با مطالعه و دیدن هر قسمت از این منبع، تصویری از صفحات کتاب مورد نظر در ذهن شما نقش خواهد بست.