راه‌های مقابله با وسواس مطالعاتی

مقابله با وسواس مطالعاتی راه‌های ساده‌ای دارد. البته به شرطی که به آن‌ها عمل کنید:

راه‌های مقابله با وسواس مطالعاتی

مقابله با وسواس مطالعاتی راه‌های ساده‌ای دارد. البته به شرطی که به آن‌ها عمل کنید:

1- کمک دانش‌آموز به خودش

2- بازیابی مطالب به جای بازخوانی

3- بالا بردن قدرت تشخیص نکات مهم

4- خلاصه‌نویسی و یادداشت‌برداری از مطالب

5- پرهیز از تکرار زیاد

6- تست زدن و حل نمونه‌سؤال

7- مشخص کردن تعداد صفحه و زمان برای مطالعه

8- قوی کردن اراده