برگه‌ی نظرخواهی آزمون‌ها فرصتی برای مشاوره‌ی صحیح

ابتدای هر آزمون در کانون برگه‌ای تحت عنوان نظرخواهی به دانش‌آموزان داده می‌شود که بیش از یک نظرخواهی ساده برای آن‌ها کاربرد دارد.

ابتدای هر آزمون در کانون برگه‌ای تحت عنوان نظرخواهی به دانش‌آموزان داده می‌شود که بیش از یک نظرخواهی ساده برای آن‌ها کاربرد دارد. مطالب این برگه شامل سه مورد است:

  1. منطق برنامه‌ی راهبردی که برنامه‌ی آزمون پیش رو و آزمون‌های بعدی و گاهی هم پروژه‌های بعدی را به طور دقیق توضیح می‌دهد. دانش‌آموزانی که برنامه‌ی راهبردی را اجرا می‌کنند موفق می‌شوند اما دانش‌آموزانی که این برنامه را با شناخت صحیح منطق آن اجرا می‌کنند به موفقیت بیش‌تری دست می‌یابند. مطالب این قسمت باعث روشن شدن مسیر برای داوطلب می‌شود و باعث می‌شود داوطلب با شناخت مسیر با خیال آسوده و به دور از نگرانی به درس خواندن بپردازد.

  2. منابع مطالعاتی که داوطلب با توجه به نیازهای آموزشی و بازه‌ی زمانی که در آن قرار دارد باید استفاده کند تا بیش‌ترین بهره را ببرد.

  3. سؤالات برنامه‌ای و اجرایی که برای بهبود عملکرد کانون و پشتیبان قرار داده شده است. با توجه به آن مشاوران از نظر دانش‌آموزان آگاه می‌شوند.