تابستان به نیمه رسید

حدود یک‌سوم از وقت قانونی تابستان را سپری کرده‌اید و با شرکت در آزمون‌ها نتایج خوبی پیش روی شماست. به این موارد دقت کنید تا همان طور که دوست دارید راه را ادامه دهید.

حدود یک‌دوم از وقت قانونی تابستان را سپری کرده‌اید و با شرکت در آزمون‌ها نتایج خوبی پیش روی شماست. به این موارد دقت کنید تا همان طور که دوست دارید راه را ادامه دهید.

1- خودت را بشناس و نقاط ضعفت را برطرف کن.

2- از همین ابتدا به کتاب خودآموزی‌ات اهمیت بده و حتماً مرجع‌سازی کن.

3- تحلیل آزمون را در رأس کارت قرار بده.

4- شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی و شخصی‌سازی روش‌های مطالعه‌ات را انجام بده.

5- از همه مهم‌تر از برنامه‌ی آزمون جدا نشو.

6- به نوشتن برگه‌ی خودنگاری از همین ابتدا عادت کن و از این‌که حست را می‌نویسی لذت ببر.

7- درس‌های پایه را مهم بدان و بدان که درس‌های عمومی نیز به اندازه‌ی خودشان اهمیت دارند.

این‌ها بخشی از مواردی است که شاید ساده به نظر برسند اما برای شما که نیمی از تابستان را سپری کرده‌اید اهمیت ویژه دارند.