نوروز 96

چند درصد از شما؟

چند درصد از شما هنگام خواب به روزی که سپری کرده‌اید فکر می‌کنید و میزان رضایت از درس خواندن خودتان را مورد بررسی قرار می‌دهید؟چند درصد از شما هنگام خواب به روزی که سپری کرده‌اید فکر می‌کنید و میزان رضایت از درس خواندن خودتان را مورد بررسی قرار می‌دهید؟

چند درصد از شما با رضایت کامل از روزی که سپری شده چشم بر هم می‌گذارید؟

چند درصد از شما با علاقه و شوق شروع به درس خواندن می‌کنید؟

چند درصد از شما با اعتمادبه‌نفس کامل و با تعهد به سراغ کتاب‌های‌تان می‌روید؟

همه‌ی شما نیازمند یک تغییر اساسی هستید؛ پس مصمم شروع کنید تا بتوانید با شور و نشاط درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید. همه‌ی شما در تمنای رسیدن به هدف و خواستار اعتمادبه‌نفس هستید و تصمیم گرفته‌اید برای رسیدن به هدف ارزشمندتان استوار قدم بردارید و موانع را کنار بزنید. پس هر شب به روزی که سپری کرده‌اید به‌خوبی فکر کنید. این جدای از ثبت ساعت‌های روزانه‌تان در دفتر برنامه‌ریزی است.

این یک تمرین ذهنی است. امیدوارم هر شب با یک لبخند رضایت‌بخش به خواب بروید و صبح پرانرژی‌تر از همیشه برای روزی سخت و هدفمند چشم‌های‌تان را باز کنید.

مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی