برای پیشرفت تصمیم بگیرید

اگر این دو اصل را سرلوحه‌ی کارتان قرار دهید تمام چیزهایی که از نظر شما دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند بخشی از زندگی روزمره‌تان می‌شوند.

برای پیشرفت تصمیم بگیرید

برای رسیدن به آن‌چه می‌خواهید باید به دو اصل پایبند باشید:

1- خودتان بخواهید.

2- خودتان را در قبال تمام موانع و مشکلات مسئول بدانید و از آن‌ها فرار نه، بلکه عبور کنید.

اگر این دو اصل را سرلوحه‌ی کارتان قرار دهید تمام چیزهایی که از نظر شما دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند بخشی از زندگی روزمره‌تان می‌شوند.

تصمیم بگیرید و هیچ گاه نخواهید در جایگاهی باشید که مرتبه‌اش پایین‌تر از لیاقت شماست و همیشه از خودتان بیش‌تر از آن چیزی که دیگران از شما انتظار دارند متوقع باشید. مهم نیست که موقعیت کنونی شما تا چه حد مساعد است؛ مهم این است که شما تصمیم گرفته‌اید که موقعیت را مساعد کنید و می‌توانید به موقعیتی بالاتر از آن برسید.