تحلیل آزمون و انجام کار نیمه‌تمام

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.

آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است.

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.

برای تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر، سؤالات را به ترتیب زیر دسته‌بندی کرده و به تحلیل آن‌ها بپردازید:

  • سؤالات ساده‌ای که اشتباه پاسخ داده‌اید.

  • سؤالات ساده‌ای که پاسخ نداده‌اید (سؤال‌های سفید)

  • سؤالات دام‌دار آزمون که به اشتباه پاسخ داده‌اید و گزینه‌ی دام‌دار را انتخاب کرده‌اید.

  • سؤالاتی که شانسی جواب داده‌اید.

برای طبقه‌بندی دقیق‌تر سؤالات می‌توانید از تصویر پاسخ‌برگ یا کارنامه‌ی سؤال‌محور (کتاب خودآموزی الکترونیکی، کلاسور ارزیابی) کمک بگیرید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب