نوروز 96

تحلیل آزمون و انجام کار نیمه‌تمام

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است.

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.

برای تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر، سؤالات را به ترتیب زیر دسته‌بندی کرده و به تحلیل آن‌ها بپردازید:

  • سؤالات ساده‌ای که اشتباه پاسخ داده‌اید.

  • سؤالات ساده‌ای که پاسخ نداده‌اید (سؤال‌های سفید)

  • سؤالات دام‌دار آزمون که به اشتباه پاسخ داده‌اید و گزینه‌ی دام‌دار را انتخاب کرده‌اید.

  • سؤالاتی که شانسی جواب داده‌اید.

برای طبقه‌بندی دقیق‌تر سؤالات می‌توانید از تصویر پاسخ‌برگ یا کارنامه‌ی سؤال‌محور (کتاب خودآموزی الکترونیکی، کلاسور ارزیابی) کمک بگیرید.

معادلات مثلثاتی از حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین