دو برنامه و یک تصمیم درست

اولین و اصلی‌ترین برنامه برای مطالعه، برنامه‌ی راهبردی است. این برنامه یک برنامه‌ی کلی و مشترک است که توسط کانون فرهنگی آموزش ارائه می‌شود.اولین و اصلی‌ترین برنامه برای مطالعه، برنامه‌ی راهبردی است. این برنامه یک برنامه‌ی کلی و مشترک است که توسط کانون فرهنگی آموزش ارائه می‌شود. نقش شما به عنوان یک دانش‌آموز این است که برنامه‌ی کلی را با شرایط خودتان تطبیق داده و با حذف و اضافه‌های صحیح و بجا آن را متناسب با شرایط خودتان اجرا کنید.

دومین برنامه، برنامه‌ی شخصی است که توسط خود شما طرح می‌شود و در نوشتن آن می‌توانید از مشاور و پشتیبان خود راهنمایی بخواهید. بررسی و نحوه‌ی اجرای این برنامه با نوشتن و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی محقق خواهد شد و در این میان نقش اصلی بر عهده‌ی شما خواهد بود.

آزمون دارای برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده است که برای پیشرفت در هر آزمون لازم است با اجرا و به کار بستن این دو برنامه و گرفتن یک تصمیم قاطع و درست، عاقلانه‌ترین کار را انجام دهید.

کسانی نتیجه‌ی بهتری خواهند گرفت که برنامه‌ریزی را زودتر آغاز کنند و از همان ابتدا آزمون‌ها را پیگیری کرده و پیوستگی بیش‌تری با برنامه داشته باشند.