کتاب خوب، سؤال خوب

کتابی خوب است که برای یک سطح خاص طراحی شده باشد و درس‌نامه و سؤالات آن متناسب با همان سطح خاص باشد و با هم همخوانی داشته باشند.

کتابی خوب است که برای یک سطح خاص طراحی شده باشد و درس‌نامه و سؤالات آن متناسب با همان سطح خاص باشد و با هم همخوانی داشته باشند.

اما سؤال خوب چه سؤالی است؟

سؤالی خوب است که ویژگی‌‌های زیر را داشته باشد:

  • 1- صورت سؤال به گونه‌ای طرح شود که نکته‌ای در آن نهفته باشد. چه‌‌بسا این موضوع باعث شود دانش‌آموز تصمیم بگیرد درس را عمیق و مفهومی‌تر مطالعه کند.

  • 2- صورت سؤال نباید آن‌قدر واضح باشد که بدون هیچ تلاشی پاسخ را به ما نشان بدهد.

  • 3- گزینه‌ها باید به صورت مفهومی طراحی شوند تا دانش‌آموز قبل از انتخاب گزینه‌ی صحیح، هر چهار گزینه را بررسی کند. (به این صورت که در درس‌های مفهومی سعی کند گزینه‌ها را تفسیر کرده و علت صحیح یا غلط بودن هر یک را دریابد؛ ولی در درس‌های محاسباتی این موضوع صدق نمی‌کند.)

برای انتخاب کتاب به این موارد دقت کنید و مطمئن باشید تنها چنین کتابی به شما کمک خواهد کرد.