بار دیگر، انتخاب واحد (7)

باز هم به فصل شاد و گرمِ موفقیت رسیدیم و سخت‌کوش‌های نواندیش مهیای جمع کردن کوله‌بار موفقیت می‌شوند.باز هم به فصل شاد و گرمِ موفقیت رسیدیم و سخت‌کوش‌های نواندیش مهیای جمع کردن کوله‌بار موفقیت می‌شوند. به برنامه‌ی راهبردی برای سالِ پیش رو تا کنکور اعتماد می‌کنند و خود را در اولین گام، در پروژه‌ی سرنوشت‌ساز تابستان می‌بینند.

باید سازوکار و حجم آزمون‌ها و هم‌چنین سازوکارِ ارزیابی دقیق در آزمون‌های تابستان را به‌خوبی بشناسید تا نقش تصمیم حرفه‌‌ای شما در انتخاب درس‌های سال آینده بیش از پیش روشن شود. مطالب سال آینده در گروه یادگیری‌های جدید شما قرار می‌گیرند. یادگیریِ جدید برای ثبت در حافظه‌ی بلندمدت نیاز به تکرار دارد. از سوی دیگر اولین آزمونی که با سؤالات سال آینده روبه‌رو شدید، آزمون 1 مرداد بود. این فرایند تا 26 شهریور ادامه خواهد داشت. این بازه‌ی تقریباً دوماهه فرصت کافی برای مطالعه‌ی تمام حجم کتاب سال آینده را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ باید به برنامه‌ی راهبردی مراجعه کنید.

در برنامه‌ی راهبردی، راه‌حل هر دو چالش فوق، برای رسیدن به مطلوب‌ترین شرایط مطالعاتی لحاظ شده است. مطالب با الگوی تکرار خاصی در آزمون‌های بعدی تکرار می‌شوند تا در دو تکرار جامع در پایان شهریور به‌خوبی بتوانید به سطح یادگیری مطالب برسید. هم‌پوشانی مطالب در آزمون‌ها خیالتان را بابت تدریس نشدن چند مبحث جزئی در فرصت هر آزمون راحت خواهد کرد.