بار دیگر، انتخاب واحد (6)

باز هم به فصل شاد و گرمِ موفقیت رسیدیم و سخت‌کوش‌های نواندیش مهیای جمع کردن کوله‌بار موفقیت می‌شوند.باز هم به فصل شاد و گرمِ موفقیت رسیدیم و سخت‌کوش‌های نواندیش مهیای جمع کردن کوله‌بار موفقیت می‌شوند. به برنامه‌ی راهبردی برای سالِ پیش رو تا کنکور اعتماد می‌کنند و خود را در اولین گام، در پروژه‌ی سرنوشت‌ساز تابستان می‌بینند.

نکات کلیدی را که باید در انتخاب درس‌ها در بخش نگاه به آینده به آن‌ها توجه کرد شناختیم. حالا وقت شکل دادن به تابستانِ موفقی است که طرح و برنامه‌ی حرفه‌ای آن را به کمک ذهن شفاف ریخته‌ایم. نگاه به آینده یعنی گامِ رو به جلو. این بخش از برنامه‌ی راهبردی که مقدمه‌ی آن را با انتخاب واحد پشت سر گذاشتید، در 5 آزمون نقش محوری خود را ایفا خواهد کرد. پرسش‌هایی را که در شماره‌ی قبل مطرح شد با دقت پاسخ دادید؟ تعداد کلاس‌ها، تنوع درسی، زمان آغاز شدن آن‌ها و حجم مطالبی که تدریس می‌شوند را مشخص کردید؟ حال تصمیم‌گیری برای انتخاب درس‌ها در بهترین وضعیت ممکن انجام خواهد شد و تصمیم‌گیری عالی یعنی یافتن بهترین راه‌ها برای اجرای تصمیمات.

نقش تعادل‌های مطالعاتی را فرموش نکنید. با انتخاب درس‌های نگاه به آینده در مسیر یادگیری جدید قرار  خواهید گرفت و باید زمان مشخصی از ساعت مطالعه‌ی روزانه و هفتگی به این بخش اختصاص یابد. درس‌های مطالعاتی هر روز و حجم هر کدام از آن‌ها را در بخش نگاه به گذشته از قبل تعیین کنید و برای مطالعه‌ی نگاه به آینده بر مبنای روزی که در آموزشگاه حضور دارید برنامه‌ریزی کنید.