بار دیگر، انتخاب واحد (2)

به برنامه‌ی راهبردی برای سالِ پیش رو تا کنکور اعتماد می‌کنند و خود را در اولین گام، در پروژه‌ی سرنوشت‌ساز تابستان می‌بینند.

بار دیگر، انتخاب واحد (2)

باز هم به فصل شاد و گرمِ موفقیت رسیدیم و سخت‌کوش‌های نواندیش مهیای جمع کردن کوله‌بار موفقیت می‌شوند. به برنامه‌ی راهبردی برای سالِ پیش رو تا کنکور اعتماد می‌کنند و خود را در اولین گام، در پروژه‌ی سرنوشت‌ساز تابستان می‌بینند.

نگاه به گذشته با ساختار پوششیِ خاص خود و نگاه تکمیلیِ ویژه‌ای که به بهتر کردنِ شرایط یادگیری کمک می‌کند، شاید سهم کم‌تری در شخصی‌سازی برنامه‌ی مطالعه در تابستان داشته باشد. در این بخش همه چیز مشخص است. سال تحصیلی گذشته به نوعی همه چیز را در همه‌ی مباحث از همه‌ی درس‌ها به مرز وضوح و شفافیت رسانده و حالا شرایط برای بهتر کردن یادگیری‌های گذشته فراهم است.

در فاصله‌ی دوهفته‌ای هر آزمون باید به مهم‌ترین چالش‌های سال تحصیلی مروری داشته باشید و با آرامشی که در آزمون‌های تابستان وجود دارد- به دور از نگرانی از امتحاناتِ طول سال- با نگاه به گذشته، برای آینده‌ی مطالعاتیِ هیجان‌انگیز خود تلاش کنید.

این نگاه به آینده است که می‌خواهد در تابستان مهارت شخصی‌سازی ما را محک بزند. مهارتی که در طول سال نیاز فراوانی برای پشت سر گذاشتن پرژه‌های چندگانه‌ی برنامه‌ی راهبردی به آن داریم و حالا در اولین پروژه قرار است قبل از هر چیز، شخصی‌سازی را یاد بگیریم و تمرین کنیم.