نوروز 96

ارتقای ۸ پله ای رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان گفت: با برگزاری چهاردهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان رتبه ۱۱ را بین تمام مراکز عضو در کشور....رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان گفت: با برگزاری چهاردهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان رتبه ۱۱ را بین تمام مراکز عضو در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه اصفهان ، دکتر علی ضرابی رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان با اشاره به برگزاری آخرین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اظهار داشت: چهاردهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس عملکرد مراکز عضو در سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفت.
وی با اشاره به ارتقای رتبه دانشگاه اصفهان در این دوره افزود: در این رتبه‌بندی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده است.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: این رتبه‌بندی براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های شبکه و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» انجام می‌شود.
وی ادامه داد: هدف از این ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگا‌ه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس شاخص‌های کمی و کیفی در بخش خدمات آزمایشگاهی، ایجاد انگیزه و تشویق آنها به منظور افزایش کمی و بهبود کیفیت خدمات است.
دکتر ضرابی با اشاره به ارتقای رتبه این آزمایشگاه بیان کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۳ رتبه ۱۹ را بر اساس عملکرد های مذکور داشته است. این موفقیت مرهون زحمات پرسنل آزمایشگاه مرکزی و مدیران پیشین و حمایت‌های بی‌شائبه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان است.
وی با بیان اینکه این ارزیابی توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ریاست جمهوری انجام می‌شود، اضافه کرد: مراکز علمی تحقیقاتی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در این ارزیابی شرکت می‌کنند.