عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

آمریکایی اسکات کِلی که به عنوان یک عکاس فضانورد شناخته می‌شود، در طول مدت اقامت خودش در ایستگاه فضایی عکس‌های بسیار زیبایی از سیاره ما ، زمین انداخته است .

آمریکایی اسکات کِلی که به عنوان یک عکاس فضانورد شناخته می شود، در طول مدت اقامت خودش در ایستگاه فضایی عکس های بسیار زیبایی از سیاره ما ، زمین انداخته است .

۱) شن و ماسه، دریا و جزایر در باهاما.

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی


2) مشاهده کوه ها از فضا

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

3) آسمان رنگارنگ، در زمان غروب آفتاب.

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

4) یخچال های طبیعی در تاجیکستان

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

5) زمین از ۴۰۰ کیلومتری 

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

6) دریاچه تنگیز، قزاقستان ، دریاچه های بسیاری در جزایر هستند .

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

7) دیدن شفق شمالی از فضا

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

8) یک جزیره کوچک در اقیانوس بزرگ

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

9) شمال غرب لیبی


عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

۱0) ابرها بر فراز کشور قطر

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

۱1) ایتالیا و رشته کوه های آلپ

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی

12) جزایر الیوت ، مجمع الجزایر  آتشفشانی


عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی


13) چشم معروفِ صحرای بزرگ آفریقا (تاریخی بین 600-500 میلیون سال پیش دارد) .

عکاسی از زمین | همراه با فضا نورد اسکات کِلی