چهل و نهمی نعمتی در مرحله تعیین رنکینگ تیروکمان المپیک ریو

بانوی کماندار ایران در مرحله تعیین رنکینگ المپیک ریو چهل ونهم شد.



بانوی کماندار ایران در مرحله تعیین رنکینگ المپیک ریو چهل ونهم شد.

به گزارش ایسنا، زهرا نعمتی به عنوان نخستین ورزشکار ایرانی کار خود را در بازی های المپیک ریو آغاز کرد و درمرحله تعیین رنکینگ چهلو نهم شد.
نعمتی در میان 64 نفر 609  امتیاز کسب کرد و چهل ونهم شد.

میسون چوی با 669 امتیاز ، هیجین چانگ با 666امتیاز  و بوبای کی با 663امتیاز که هر سه از کره جنوبی هستند اول تا سوم رنکینگ شدند.

رقابت‌های مرحله حذفی انفرادی از هشتم آگوست (هجدهم مرداد) آغاز خواهد شد.

منبع :