کهکشان راه‌شیری با همه‌ی ستاره‌ها و سحابی‌هایش

چه می‌شود اگر از یک صخره بالا بروید کهکشان راه‌شیری با همه‌ی ستاره‌ها و سحابی‌هایش را ببینید. تنها چیزی که نیاز دارید آسمانی تاریک و شبی صاف و آرام است.

چه می‌شود اگر از یک صخره بالا بروید کهکشان راه‌شیری با همه‌ی ستاره‌ها و سحابی‌هایش را ببینید. تنها چیزی که نیاز دارید آسمانی تاریک و شبی صاف و آرام است.

کهکشان راه‌شیری با همه‌ی ستاره‌ها و سحابی‌هایش
 اگر یک دوربین عکاسی دیجیتال داشته باشید می‌توانید منظره‌ای که با چشم دیده‌اید یا حتی فراتر از آن، سحابی‌های کم‌نور را ثبت کنید. یک عکاس نجومی دقیقا همین کار را کرده و ماه پیش این عکس ترکیبی را ساخته است. اجزاء مختلف این عکس در یک شب و با فاصله‌ چند متر از یکدیگر گرفته شده‌اند. این عکس در استونینگتون ایالت مین آمریکا گرفته شده است.